Allgemeine Übersetzungen /

Amtlich beglaubigte Übersetzungen • Geburtsurkunden

 • Heiratsurkunden

 • Ehefähigkeitszeugnisse

 • Meldebescheinigungen

 • Schul- und Reifezeugnisse

 • Diplome, Gerichtsurteile

 • Führerscheine und andere

Tłumaczenia ogólne
Urzędowo uwierzytelnione tłumaczenia (beglaubigt/beeidigt/anerkannt)

 

 

 • akty urodzenia
 • akty małżeństwa
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • zaświadczenia o zameldowaniu
 • świadectwa szkolne
 • świadectwa maturalne
 • dyplomy
 • wyroki sądowe (rozwody i inne)