Übersetzung mit Stempel einfach und schnell

Allgemeine Übersetzungen /

Amtlich beglaubigte Übersetzungen • Geburtsurkunden 30 Euro

 • Heiratsurkunden 35 Euro

 • Ehefähigkeitszeugnisse 35 Euro

 • Schul- und Reifezeugnisse ab 50 Euro

 • Diplome, Gerichtsurteile und andere Dokumente
  ab 1,10 Euro pro Zeile

Tłumaczenia ogólne
Urzędowo uwierzytelnione tłumaczenia (beglaubigt/beeidigt/anerkannt)

 

 • akty urodzenia 30 euro
 • akty małżeństwa 35 euro
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 35 euro
 • świadectwa szkolne i maturalne od 50 euro
 • dyplomy, wyroki sądowe (rozwody) i inne dokumenty od 1,10 euro za linijkę tekstu wyjściowego